Vill du jobba med en av världens största biltillverkare i en av Sveriges modernaste Toyota-anläggningar. Skicka då dina uppgifter till tobias.g@toyotahassleholm.se